Promocja zawodów gastronomicznych

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (cykl 5-letni) uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sporządzania i podawania potraw oraz żywienia, organizacji przyjęć i obsługi konsumenta. Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach gastronomicznych i obsługi konsumenta.
W zawodzie kucharz szkoły branżowej I stopnia (cykl 3-letni) uczeń zdobywa umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie sporządzania i podawania posiłków, a doskonali je w zakładach pracy.

Podczas Dni Otwartych goście zapoznali się z wyposażeniem pracowni gastronomicznych i obsługi konsumenta oraz zagłosowali na zaproponowane MENU śniadań z różnych stron świata. Największym powodzeniem cieszyło się MENU śniadania po AMERYKAŃSKU i KONTYNENTALNE.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI