ZSTiL

Biblioteka

Kontakt

43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Traugutta 11
tel.: /0-32/ 215-29-28 /w. 15/
biblioteka@zstil.eu

Biblioteka i ICIM są czynne
w godzinach 8.00-15.00

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka jest czynna codziennie w godzinach podanych na drzwiach głównych.
 2. Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki zgodnie z zainteresowaniami danego czytelnika
 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc
 4. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego
 5. Biblioteka udostępnia księgozbiór podręczny tylko na miejscu w czytelni
 6. Książki należy szanować i dbać o to, aby nie uległy zniszczeniu i zagubieniu
 7. W razie zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić w zamian podobną pozycję
 8. W przypadku zagubienia książki szczególnie cennej bibliotekarz ma prawo indywidualnie ustalić formę rekompensaty
 9. Korzystający mogą także wypożyczać czasopisma prenumerowane przez bibliotekę
 10. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i  kulturalnie

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji.
 2. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na drzwiach.
 3. Z ICIM można korzystać wyłącznie za zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
 4. Uczniowie mogą korzystać z komputerów wyłącznie w godzinach pozalekcyjnych realizując konkretny temat naukowy lub dydaktyczny.
 5. Uczniowie nie mają możliwości drukowania jakichkolwiek materiałów.
 6. Uczniowie zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego nie mogą korzystać z pracowni, gdyż przebywają w tym czasie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
 7. Uczniowie nie chodzący na zajęcia z religii mogą korzystać z pracowni po okazaniu, podpisanego przez wychowawcę klasy, potwierdzenia tego faktu.
 8. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin i podać następujące informacje: numer stanowiska, imię, nazwisko, klasa, temat poszukiwań, czas użytkowania komputera.
 9. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
 10. Bez zgody nauczyciela-bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego.
 11. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, uszkodzenie systemu, zawirusowanie itp.).
 12. Wszelkie zauważone nieprawidłowości pracy komputera oraz uwagi własne na temat potrzeb korzystania z komputerów ICIM  należy zgłaszać nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 13. Zabrania się usuwania lub odinstalowywania jakichkolwiek danych, programów, aplikacji.
 14. Zabrania się ściągania informacji o tematyce sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 15. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek haseł, zmian konfiguracji lub systemu.
 16. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerach będzie limitowany – zwykle do jednej godziny lekcyjnej.
 17. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z ICIM
 18. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w ICIM.