ZSTiL

Dokumenty szkolne

Deklaracja Dostepności

Statut Technikum nr 1

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

Statut LO dla dorosłych

Procedury funkcjonowania ZSTiL w czasie epidemii

Regulamin funkcjonowania ZSTiL w czasie epidemii (uczniowie)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Standardy ochrony małoletnich