ZSTiL

Samorząd uczniowski

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

  1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
  2. Aktywny udział młodzieży w inicjowaniu i organizowaniu życia społeczności uczniowskiej w szkole.
  3. Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym – współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.
  4. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży: obowiązkowości, rzetelności, odpowiedzialności, koleżeństwa, umiejętności właściwej oceny i wyrażania opinii, reagowania na negatywne zjawiska.
  5. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023 – 2024:

Natalia Duraj 2TL

przewodniczący

Franciszek Jodłowski 4Tb

zastępca

Magdalena Jonkisz 2TL

skarbnik

Młodzieżowa Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach w roku szkolnym 2023 – 2024:

Aleksandra Świerkot

4aT5

Samuel Guzy

3TC

Natalia Duraj

2TL

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Wioletta Kosińska

Magdalena Kulpa