ZSTiL

Liceum dla dorosłych

Bezpłatna nauka w liceum dla dorosłych!

Nasze liceum odpowiada potrzebom osób dorosłych. Pozwala łączyć naukę z wykonywanymi obowiązkami. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co drugi weekend.

Osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę branżową przyjmowane są na semestr III. Dla nich nauka trwa łącznie 3 lata (VI semestrów).

Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego. Można także przystąpić do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu uzyskać świadectwo dojrzałości. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie nauki w szkole policealnej lub na studiach.

Zapisy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2023/2024 odbywają się od 23 czerwca do 10 sierpnia 2023 r.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • wypełniona karta kandydata (pdf lub do pobrania w sekretariacie);
  • świadectwo ukończenia szkoły.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz u doradcy zawodowego.

Serdecznie zapraszamy.