ZSTiL

Podstawowa opieka medyczna

Podstawowa opieka medyczna w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica

  • Podstawową opiekę medyczną w szkole zapewnia Pielęgniarka w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W razie potrzeby uczeń skierowany zostaje do lekarza rodzinnego.
  • Podstawową opiekę stomatologiczną w ramach profilaktyki zapewnia Konior Clinic Sp. z o.o. , Spółka Komandytowa, 43-300 Bielsko-Biała, ul.Pszenna 11.