Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Mistrzem Powiatu Bielskiego (Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej)

W dniu 28 października 2019 r., na nowej hali sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku-Buczkowicach, odbyła się inauguracja sportowego roku szkolnego 2019/2020. Gospodarzem uroczystości, jak co roku, był Starosta Powiatu Bielskiego – Pan Andrzej Płonka. Podczas uroczystości dokonano także podsumowania roku sportowego 2018/2019 w Powiecie Bielskim w różnych kategoriach sportowych, w tym – w kategorii szkół średnich.

Pucharami i pamiątkowymi medalami nagrodzono placówki, których młodzież uzyskała w roku szkolnym 2019/2020 najlepsze wyniki sportowe. Dodatkową nagrodą był bon pieniężny dla szkoły, który został przeznaczony na zakup sprzętu sportowego.

Naszą szkołę reprezentowali: Paweł Urbańczyk – dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Mariusz Kocur i Krzysztof Szczypka.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach- Dziedzicach, we współzawodnictwie sportowym w roku 2018/2019 w kategorii szkół średnich, zajął I miejsce.

Wyniki Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty za rok szkolny 2018/2019:
1. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach
2. Liceum Ogólnokształcące w Czechowicach-Dziedzicach
3. Liceum Ogólnokształcące w Kozach
4. Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach
5. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrk-Buczkowice.

Na końcowy wynik sportowy szkoły złożyło się wiele sukcesów i porażek w poszczególnych dyscyplinach sportowych, które pokazuje poniższa tabela.

I m. – 10 pkt, II m. – 8 pkt, III m. – 7 pkt, IV m. 6 pkt itd.

Gratulacje i podziękowania należą się wszystkim uczniom, którzy aktywnie biorą udział w rywalizacji sportowej i godnie reprezentują naszą szkołę. Startują zarówno w imprezach sportowych, objętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego jak i w imprezach masowych, organizowanych przez różne organizacje i środowiska, nie tylko sportowe. Pomagają w przygotowaniu wielu imprez, których nasza szkoła jest organizatorem lub współorganizatorem.

Za ten wysiłek, zdrową rywalizację, godne reprezentowanie naszej szkoły oraz jej promocję w różnych miejscach naszego kraju należą się Wam szczególne podziękowania. Reprezentowanie kraju, klubu, szkoły to ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla sportowca, dla ucznia, dlatego tym bardziej należy się wszystkim szacunek.

Podziękowania należą się również dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Wszystkim, którzy widzą potrzebę wspierania sportu szkolnego i podnoszenia go na coraz to wyższy poziom.

ZSTiL

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI