Wycieczka do Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach

15 maja 2023 roku logistycy z klasy 4T5L i 3Ta udali się na wycieczkę przedmiotową do Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach. W tym dniu odbywały się Dni Otwarte ŚCL. Ideą „Dni Otwartych dla szkół w ŚCL” jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem Centrum oraz infrastrukturą Portu Gliwice.

          Na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. przy ul. Portowej 28 znajdują się magazyny o łącznej powierzchni ok. 28 tys. m2, place składowe o pojemności 70 000 t, port śródlądowy, stacja i bocznica kolejowa (ok. 11 km torów kolejowych) oraz terminal kontenerowy. Jest to niezwykła kumulacja elementów infrastruktury logistycznej w jednym miejscu.

          Wszystkie te elementy zobaczyliśmy, choć przez całą wycieczkę pogoda psuła nam atmosferę, ale na czas deszczu można było zobaczyć magazyny w środku, a także proces załadunku w magazynie głównym General Cargo. Do magazynu materiałów niebezpiecznych nie mogliśmy wejść ze względów bezpieczeństwa. W Centrum znajduje się także Agencja Celna WOC.

          Można zatem stwierdzić, że ŚCL dostarcza nowatorskich rozwiązań logistycznych przy maksymalnym ukierunkowaniu działań na satysfakcję klienta, co było nam dane zobaczyć. Dziękujemy naszym opiekunom i organizatorom za możliwość zobaczenia funkcjonowania Centrum Logistyki.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI