Pułkownik Robert Gruz z wizytą w ZSTiL

W grudniu 2022 roku, w naszej szkole, miały miejsce spotkania młodzieży klas technikum i szkoły branżowej z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku-Białej, pułkownikiem  Robertem Gruz.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z procedurami przyjęcia do wojska oraz z zasadami uzyskania kolejnych stopni awansu. Była to także dobra okazja do skonfrontowania posiadanej wiedzy dotyczącej wojska z realiami służby wojskowej.

Spotkanie przebiegało w ożywionej atmosferze, a młodzi ludzie wykazywali duże zainteresowanie wyzwaniami stawianymi przed polską armią.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI