KONKURS HISTORYCZNY – Wybrani dowódcy oddziałów powstania styczniowego i Armii Krajowej

W KONKURSIE HISTORYCZNYM –  Wybrani dowódcy oddziałów powstania styczniowego i Armii Krajowej, uczennica naszej szkoły JULIA MUSIAŁ  z klasy 4 T5L uzyskała WYRÓŻNIENIE.

Patronat nad konkursem objęli: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Barbara Adamska, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Katowicach Andrzej Sznajder oraz Zarząd Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych klas: VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz z miasta Bielska-Białej.

Celem konkursu było m.in.: upamiętnienie bohaterskich powstańców styczniowych i żołnierzy Armii Krajowej, kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku i przywiązania do historii własnej ojczyzny, zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką polskich dążeń niepodległościowych oraz ukazanie ciągłości walki Polaków w XIX i XX wieku. Założeniem konkursu było również rozwijanie umiejętności uczestników korzystania z różnych źródeł informacji oraz wykorzystywanie technologii informacyjnej jako środka przekazu.

Gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów.

M. Nikiel

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI