XXIV EDYCJA KONKURSU: STANISŁAW STASZIC (1755-1826)- ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ

W dniu 29 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się „Konkurs Wiedzy o życiu i działalności Stanisława Staszica oraz Jego Epoce”. Tradycyjnie, jak co roku, brali w nim udział uczniowie reprezentujący klasy technikum od I do IV. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą na temat Patrona Szkoły oraz wiadomościami z historii Polski XVIII wieku.
W Konkursie:
I miejsce zajął 
DAWID SZKORUPA z klasy 2 TA uzyskując 40 punktów;

II miejsce ex aequo zdobyły:

PATRYCJA MAJKA z klasy 1T4I oraz KINGA PROROK z klasy 1T4L (37 punktów);
III miejsce DOROTA KRZEMPEK z klasy
4 TZ (31 punktów).

Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Marzena Knap i Małgorzata Nikiel.
Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy i dziękujemy.

Stanisław Staszic to postać wybitna, wielce zasłużona w dziejach narodu polskiego.
To człowiek, który zawsze starał się „być narodowi użytecznym” i całe swe życie temuż narodowi pragnął ofiarować. Zajmował się nauczaniem dzieci pańskich, organizowaniem szkolnictwa, rozbudową krajowego przemysłu, handlu i górnictwa. Wysuwał projekty reformy ustroju Rzeczypospolitej, pisał prace odnoszące się do aktualnych wydarzeń
społeczno – politycznych, prowadził badania naukowe, tłumaczył dzieła klasyków starożytnych i myślicieli francuskiego Oświecenia, badał strukturę geologiczną ziem polskich, a nawet próbował dokonać reformy obowiązującej pisowni. Ponadto zajmował się działalnością filantropijną, wykazywał zainteresowanie teatrem.

U schyłku życia ukończył wielki poemat historiozoficzny, w którym starał się ukazać wszystkie sprężyny dziejów ludzkości. Stanisław Staszic napisał bardzo wiele cennych prac w swoim życiu i to one zapewniły mu trwałe

i ważne miejsce w dziejach polskiej literatury i myśli filozoficznej. Całe pokolenia uczniów poznawały i poznają niektóre jego teksty, a ich interpretacja, zmieniająca się wraz z biegiem historii, odsłania ich wciąż nowe aspekty. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: „Przestrogi dla Polski”, „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”, „Krótki rys życia mego”, „Myśli o równowadze politycznej w Europie”, „O statystyce Polski”, „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski’. W panteonie wybitnych Polaków Stanisław Staszic zajmuje wyjątkowe miejsce. Nie było bowiem w końcu XVIII  i początkach XIX wieku dziedziny życia publicznego, do której rozwoju nie wniósłby on trwałego wkładu. Wśród Polaków uchodził Staszic nie tylko za wzór pracowitości i zapału  w realizacji podejmowanych zadań, ale również za wielkiego filantropa, hojnego dla innych. Występując w obronie wszystkich uciśnionych, Staszic, stał się również jednym z pierwszych zwolenników równouprawnienia kobiet.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI