Osiągnięcia uczniów w konkursach w roku szkolnym 2023 – 2024

W roku szkolnym 2023-2024 uczniowie (technik reklamy i technik fotografii) brali udział
w różnorodnych konkursach, odnosząc w nich sukcesy. Poniżej prezentujemy laureatów i ich prace:

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Magia Beskidów” pod Patronatem Starosty Bielskiego, zorganizowany przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach.

Wyróżnienie: Julia Karkowska,  kl. 1TF

Kwalifikacje do wystawy: Paulina Kristof,  kl. 1 TLF i Joanna Bierska, kl. 3TD

26 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Ludzie ludziom zgotowali ten los” im. Augusta Kowalczyka w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz  Międzynarodowe Centrum Edukacji o  Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Nagroda: Oliwia Raszewska, kl. 3TRŻ

Wyróżnienie (w ramach POPP „ART.”): Sandra Pilch, kl. 1TLF

Uczniowie wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursu w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu.

– XV WOJEWÓDZKI KONKURS “PRAWDA I KŁAMSTWO O KATYNIU”, zorganizowany przez Jadwigę Wiśniewską, Posła do Parlamentu Europejskiego.

Sandra Pilch, kl. 1TLF

Paulina Kristof, kl. 1TLF

Patryk Rozlach, kl. 4 AT5

Roksana Hałas, kl. 2TF.

Uczniowie wzięli udział w konkursie w ramach zajęć dodatkowych Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART.” w Czechowicach-Dziedzicach, otrzymali dyplomy i pamiątkowe broszury.  

– Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,W meandrach wyobraźni”, zorganizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie.

Wyróżnienie: Nikola Szczerba,  kl.1 TF

Laureatom gratulujemy!:-)

    WIĘCEJ AKTUALNOŚCI