KONKURS RECYTATORSKI

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Słowa ostatnich trzech dekad”

CELE KONKURSU:

  1. Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
  2. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
  3. Dbałość o kulturę żywego słowa.
  4. Rozwijanie u młodzieży postawy twórczej oraz pobudzanie ich wrażliwości artystycznej.
  5. Popularyzacja literatury pięknej.

 ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych

w Czechowicach-Dziedzicach.

Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:

 1) podstawowe informacje o uczniu (imię i nazwisko, klasa),

 2) informacje o repertuarze (tytuł  i autor prezentowanego wiersza),

 3) plik video z nagraną prezentacją konkursową,

4) nagranie należy przesłać e-mailem do 31 maja 2021 r.

na adres: szkolakonkursy@gmail.com

 Uczestnicy konkursu, którzy otrzymają wyróżnienia, mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

KRYTERIA OCENY RECYTACJI:

  • dobór repertuaru,
  • interpretacja,
  • kultura słowa,
  • dykcja.

ZAPRASZAMY !

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI