XXVII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI STANISŁAWA STASZICA ORAZ JEGO EPOCE

Tegoroczna edycja konkursu objęła uczniów klas pierwszych, którzy  Patrona Szkoły mieli okazję poznać  na lekcjach historii, a także w oparciu o zaproponowane materiały dydaktyczne, m.in. znajdujące się na stronie szkoły. Finał konkursu odbył się 24 stycznia 2024 r. w nawiązaniu do rocznicy śmierci Stanisława Staszica. Wzięło w nim udział 32 uczniów.

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat życia i działalności Stanisława Staszica, który uważany jest za najwybitniejszą postać polskiego Oświecenia. To człowiek, który zawsze starał się „być narodowi użytecznym”. Wśród Polaków uchodził nie tylko za wzór pracowitości i zapału w realizacji podejmowanych zadań, ale również za wielkiego filantropa, hojnego dla innych. Zajmował się nauczaniem dzieci, organizowaniem szkolnictwa, rozbudową krajowego przemysłu, handlu i górnictwa. Wysuwał projekty reformy ustroju Rzeczypospolitej, pisał prace odnoszące się do aktualnych wydarzeń społeczno – politycznych, prowadził badania naukowe, tłumaczył dzieła myślicieli francuskiego Oświecenia, badał strukturę geologiczną ziem polskich, a nawet próbował dokonać reformy obowiązującej pisowni.

Oceny prac konkursowych dokonała komisja w składzie:                                                       

Małgorzata Nikiel, Jolanta Uchyła, Marzena Knap.

I miejsce zajął MACIEJ CHUDZIK z klasy 1 TLF

II miejsce uzyskał JAKUB SMOŁKA z klasy 1 TM
III miejsce – KACPER PIPREK z klasy 1 TI

Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy i dziękujemy.

POLECAMY DO ZAPAMIĘTANIA wybrane cytaty Stanisława Staszica:

  • „Dobry człowiek woli sam cierpieć niż na cierpienia drugich patrzeć.”
  • „Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.”
  • „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.”
  • „Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym.”
  • „Wolno zapomnieć o godnościach, ale nigdy o swojej godności. Równość, wolność i własność są najpotrzebniejszym i najprostszym wnioskiem z praw człowieka.”
  • „Paść może i Naród wielki; zniszczeć nie może, tylko nikczemny!”

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI