Akcja Żonkile

ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

W kwietniu 2021 roku nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Społeczno-Edukacyjnej Żonkile, która została zapoczątkowana w 2013 roku. To już jej 9-ta edycja, mająca na celu upamiętnienie bohaterów powstania w getcie warszawskim oraz propagowanie wiedzy na temat powstania.

W dniu 10 kwietnia br., odbyło się szkolenie dla nauczycieli historii z całej Polski. Zostały omówione materiały szkoleniowe i przedstawione propozycje przeprowadzenia zajęć dla uczniów. Również miała miejsce premiera filmu zrealizowanego specjalnie na tę okazję pt. „Muranów – Dzielnica Północna”. W przedsięwzięciu uczestniczyli nasi uczniowie z klas trzecich i czwartych technikum. W czasie lekcji historii brali udział w zajęciach warsztatowych, podczas których poznali losy Żydów polskich oraz warunki życia, jakie panowały w getcie. Analizując teksty źródłowe, uzyskali informacje na temat genezy i likwidacji getta warszawskiego. Poddali refleksji losy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej.

Getto warszawskie zostało utworzone w 1940 roku. Zamknięto w nim ponad 400 tysięcy Żydów, którzy umierali z głodu i chorób. W lipcu 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację więźniów getta do obozu zagłady w Treblince. Tam zgładzono około 300 tysięcy warszawskich Żydów. Jesienią 1942 roku w getcie pozostało ich już tylko około 60 tysięcy. Jurgen Stroop, który dowodził siłami niemieckimi, w swoim raporcie podał informację o ujęciu lub zabiciu ponad 56 tysięcy Żydów oraz wykryciu 631 bunkrów. 36 tysięcy osób Niemcy deportowali do obozów pracy na Lubelszczyźnie, pozostałych zabito na miejscu lub w komorach gazowych Treblinki. Kilkudziesięciu powstańcom udało się wydostać z płonącego getta kanałami i podziemnym tunelem. Około stu walczących udusiło się dymem lub popełniło samobójstwo, nie chcąc wpaść w ręce Niemców.

Uczestnikiem tych wydarzeń i zarazem ostatnim przywódcą powstania, był członek Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz słynny lekarz kardiolog – Marek Edelman (zmarł 2 października 2009 roku). To właśnie za jego sprawą do naszych czasów przetrwały symboliczne żonkile – upamiętniające szaleńczy zryw żydowskich powstańców. Każdego 19 kwietnia nieznajoma kobieta przysyłała Markowi Edelmanowi bukiet żółtych kwiatów. Edelman składał je pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Żonkil stał się symbolem pamięci wydarzeń wiosny 1943 roku.

Małgorzata Nikiel

„Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku”

 „Muranów – Dzielnica Północna”. Film edukacyjny – Muzeum POLIN

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI