19 KWIETNIA – Rocznica Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

W 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim miała miejsce jubileuszowa, bo organizowana po raz dziesiąty przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Ogólnopolska Akcja Społeczno-Edukacyjna Żonkile. W tym roku jej tematem przewodnim była miłość.

19 kwietnia ponad tysiąc wolontariuszek i wolontariuszy wyszło na ulice Warszawy, aby wręczać przechodniom papierowe żonkile – symbol pamięci o bohaterach powstania w getcie. Rozdali 368 tysięcy żonkili – tylu Żydów i Żydówek było w Warszawie tuż przed wybuchem II wojny światowej.

Nasza szkoła również wzięła udział w tej Akcji.

W dniu 07 kwietnia br., odbyło się szkolenie dla nauczycieli z całej Polski. Zostały omówione materiały szkoleniowe i przedstawione propozycje przeprowadzenia zajęć warsztatowych. W przedsięwzięciu  uczestniczyli nasi uczniowie z klas technikum. W czasie lekcji historii poznali losy Żydów polskich oraz warunki życia, jakie panowały w getcie. Podczas analizy tekstów źródłowych,  uzyskali informacje na temat genezy i likwidacji getta warszawskiego. Poddali refleksji losy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Obejrzeli film: „Nie było żadnej nadziei”.

Getto warszawskie zostało utworzone w 1940 roku. Zamknięte w nim tysiące Żydów umierało z głodu i chorób. W lipcu 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację więźniów getta do obozu zagłady w Treblince. Tam zgładzono około 300 tysięcy warszawskich Żydów. Jesienią 1942 roku w getcie pozostało ich już tylko około 60 tysięcy. Jurgen Stroop, który dowodził siłami niemieckimi, w swoim raporcie podał informację o ujęciu lub zabiciu ponad 56 tysięcy Żydów oraz wykryciu 631 bunkrów. 36 tysięcy osób Niemcy deportowali do obozów pracy na Lubelszczyźnie, pozostałych zabito na miejscu lub w komorach gazowych Treblinki. Kilkudziesięciu powstańcom udało się wydostać z płonącego getta kanałami i podziemnym tunelem. Około stu walczących udusiło się dymem lub popełniło samobójstwo, nie chcąc wpaść  w ręce Niemców. 16 maja Niemcy na znak zwycięstwa wysadzili Wielką Synagogę przy ul. Tłomackie. Getto warszawskie przestało istnieć.

Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

Małgorzata Nikiel

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI