13 grudnia 1981

Prezentacja

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie………..  13 Grudnia 1981- PAMIĘTAMY!”- to tytuł projektu edukacyjnego, do realizacji którego przystąpiła nasza szkoła.  Jego celem  jest przygotowanie młodzieży do obchodów 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W trakcie realizacji zadań projektowych przeprowadzone zostaną lekcje historii dotyczące tematyki stanu wojennego, uczniowie wezmą udział w konkursach i projekcji filmu a nauczyciele – w cyklu wykładów „ Odkrywamy historię Solidarności”. W holu budynku I  przygotowano okolicznościową gazetkę upamiętniającą tamte wydarzenia. Szkolnymi koordynatorami działań  są Jolanta Małysiak i Małgorzata Nikiel a  organizatorami projektu – Śląskie Kuratorium Oświaty, Oddział IPN w Katowicach, NSZZ „Solidarność”. Zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w projekcie.


W ramach projektu„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie –13 Grudnia 1981 – Pamiętamy!”, nauczycielki – Jolanta Małysiak i Małgorzata Nikiel wzięły udział w dwóch wykładach. Można było w nich uczestniczyć zarówno zdalnie jak i stacjonarnie. Pierwszy: Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”, odbył się 6 października. Prowadził go dr Dariusz Węgrzyn, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach, który jest autorem projektu badawczego „Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944-1956”. Koordynuje projekt stworzenia  bazy mieszkańców Górnego Śląska deportowanych na wschód oraz prowadzi badania nad tematyką wkroczenia Armii Czerwonej w 1945 r. na Górny Śląsk.

Drugi wykład pt. „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Podbeskidzia” odbył się w dniu 11 października br. Prowadził goArtur Kasprzykowski, pracownik Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach. Od 2009 r. jest uczestnikiem centralnego projektu badawczego „Podziemie, »Solidarność« i opór społeczny 1944-1989”, od 2010 r. organizatorem Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. To również autor (lub współautor) wielu publikacji dotyczących „Solidarności” Regionu Podbeskidzie. W latach 1982-1989 był działaczem opozycji antykomunistycznej w Bielsku-Białej i Krakowie.

Działania edukacyjne w ramach projektu „ Gdy gaśnie pamięć ludzka , dalej mówią kamienie…..”

W ostatnim tygodniu października w ramach zajęć z historii oraz historii i społeczeństwa przeprowadzone zostały lekcje poświęcone tematyce stanu wojennego. Uczniowie zapoznali się z sytuacją w Polsce w przededniu wprowadzenia stanu wojennego, omówione zostały aspekty prawne tej decyzji oraz realia życia w tym okresie. Uczniowie obejrzeli przygotowaną przez IPN wystawę „Stan wojenny 1981-1983” oraz wzruszający film „Nie zabierajcie mamy”.  Film przedstawiał losy kobiet- działaczek „Solidarności” aresztowanych i przetrzymywanych w ośrodkach internowania po 13 XII 1981r. Wysłuchując relacji represjonowanych kobiet, uczniowie poznali metody działania Służby Bezpieczeństwa- komunistycznego aparatu terroru.  Ze szczególnym wzruszeniem i uwagą wysłuchano wspomnień dzieci bohaterek filmu, wówczas kilkuletnich, które były  naocznymi świadkami aresztowania swoich mam i jak te dramatyczne wydarzenia wpisały się w ich życie.


KONKURS WIEDZY O STANIE WOJENNYM

10 XI 2021 r. przeprowadzony został I etap ( szkolny) Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o stanie wojennym.  Do rywalizacji przystąpiło 18 uczestników, którzy musieli odpowiedzieć na 40 pytań dotyczących wydarzeń , postaci, pojęć związanych z  tematyką stanu wojennego w Polsce. Konkurs był realizacją kolejnego zadania w ramach projektu „ Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie……”  Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 2 uczniów – Kamil Hamerlak i Tomasz Matras.  Rywalizacja finałowa przeprowadzona zostanie w dniu 13 XII – w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI