101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

W dniu 12 listopada 2019 roku, uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Oprócz przedstawienia wielu ciekawych informacji na temat pracy IPN, pan Marek Łukasik prowadzący warsztaty, zaprezentował wykład pt.”Jak to było z tą niepodległością?”. Sięgając do źródeł, które powszechnie nie są znane, nakreślił proces odzyskiwania niepodległości w kontekście historii Polski, która trwa już ponad tysiąc lat. Polacy nie tworzyli przecież wspólnoty historycznej na nowo po roku 1918, nie wymyślali jej od zera, ale walczyli o odbudowę tej wspólnoty, która do końca XVIII w. istniała w konkretnych granicach państwowych. To właśnie rozbiory państwa polskiego (1772, 1793, 1795), po ośmiu wiekach jego istnienia, spowodowały impuls do walki o niepodległość. Mimo klęsk doznanych w powstaniach narodowych, prześladowań ze strony zaborców, niszczenia przez nich kultury i języka polskiego, Polacy wierzyli, że Ojczyzna znowu będzie wolna.

W ramach lekcji historii, zostały przeprowadzone zajęcia na temat: „Polskich dróg do niepodległości”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się, w oparciu o różnorodne źródła historyczne, z etapami walki Polaków o swoje Państwo na przestrzeni stu dwudziestu trzech lat. Z dużym zainteresowaniem, obejrzeli także fragmenty niezwykle cennych filmów fabularnych i dokumentalnych na w/w temat oraz wysłuchali pieśni patriotycznych z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Szczególnie jednak uczniowie zapamiętali sześciu Ojców Niepodległości, których wymienia Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 roku. Są to:


Wojciech Korfanty symbolizujący skuteczną walkę o związanie z polskością nie tylko ziem zaboru pruskiego, lecz także Śląska, który nie należał do Polski przedrozbiorowej.

 


Ignacy Paderewski – nie tylko premier, kluczowa postać roku 1919, ale także dowód na znaczenie kultury w walce i pracy na rzecz polskości.


Wincenty Witos reprezentujący chłopstwo jako tę najliczniejszą grupę społeczną, bez której oddania dla polskości nie byłoby niepodległości.


Ignacy Daszyński, będący głównym przedstawicielem polskiego socjalizmu niepodległościowego. Pozyskał serca robotników, którzy oparli się pokusie bolszewizmu.


Roman Dmowski, lider obozu narodowego, polski polityk, mąż stanu, publicysta polityczny, minister spraw zagranicznych, poseł na Sejm.


Józef Piłsudski – człowiek czynu, wódz, komendant, brygadier, hetman, Dziadek.

Oprac. Małgorzata Nikiel

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI