1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W myśl Ustawy „Żołnierze Wyklęci” to: „bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Data  1 marca nie jest przypadkowa  i nawiązuje do 1 marca 1951 roku. Tego dnia w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność  i Niezawisłość”. Ofiarami byli: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel.

Uczniowie ZSTiL uczcili Pamięć Żołnierzy Niezłomnych uczestnicząc w różnych formach zajęć. Na lekcjach historii poznali najważniejsze fakty dotyczące losów omawianych żołnierzy, wybrane organizacje poakowskie oraz ich cele i działalność. Zaznajomili się  z metodami postępowania UB wobec podziemia niepodległościowego oraz tragizmem sytuacji żołnierzy. Analizując źródła, próbowali zrozumieć rozterki moralne działaczy podziemia antykomunistycznego, przyczyny i skutki represji UB wobec tegoż podziemia, a także znaczenie oporu dla walki o suwerenność Polski. Ważnym czynnikiem zajęć było kształtowanie szacunku dla postaw patriotycznych oraz ludzi, którzy odrzucając konformizm walczyli o niepodległą i suwerenną Polskę. W  nawiązaniu do dyskusji uczniowie obejrzeli fragmenty filmów: „Generał Nil”, „Pseudonim Anoda”, „Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz”, „Inka – historia w dwóch aktach”.

Od dnia 3 marca, przez najbliższy tydzień, nasi uczniowie mogą oglądać wystawę udostępnioną przez IPN. Jej tematem  jest polski opór przeciwko dyktaturze komunistycznej narzuconej przez Związek Sowiecki po II wojnie światowej. Wystawa „ŻOŁNIERZE  WYKLĘCI. PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE 1944–1963” przybliża to zagadnienie – począwszy od najazdu III Rzeszy Niemieckiej i ZSRS na Polskę we wrześniu 1939 r., po ponowną agresję ZSRS w 1944 r., kiedy okupant sowiecki wyparł z ziem Rzeczypospolitej dotychczasowego najeźdźcę niemieckiego i  zainstalował w kraju swoje marionetkowe władze „polskie”. Wystawa pokazuje wybrane aspekty polskiego oporu przeciwko najeźdźcom i ich lokalnym stronnikom, główne nurty polityczne polskiego podziemia i różnorodne formy aktywności, a także represje, które dotknęły jego uczestników w trakcie tłumienia niepodległościowego oporu przez reżim komunistyczny.

W dniu 5 marca 2023 r. uczniowie szkoły już po raz jedenasty wzięli udział w biegu: „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Trasa honorowa dla wszystkich to 1963 m w nawiązaniu do roku śmierci ostatniego Niezłomnego, który poległ w walce czynnej – Józefa Franczaka pseud. Lalek, Laluś.

Oprac. M. Nikiel

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI