Szkoła przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

21 maja 2021 r. rząd podjął uchwałę o realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, którego rolą jest propagowanie czytelnictwa wśród Polaków, również poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Po zapoznaniu się z rozporządzeniem, Dyrektor złożył wniosek do organu prowadzącego o przystąpienie szkoły do programu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, czego efektem jest pozyskanie środków w wysokości 15.000 złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej. 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI