Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci
ś.p.
Jerzego Fijoła

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI