XXVI Edycja Konkurs WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI STANISŁAWA STASZICA

XXVI EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI STANISŁAWA STASZICA ORAZ JEGO EPOCE

odbyła się 25 listopada 2022 r. w DNIU PATRONA SZKOŁY.

W Konkursie wzięło udział 25 uczniów, reprezentujących klasy technikum od I do IV. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat Patrona Szkoły oraz wiadomościami z historii Polski XVIII wieku.

WYNIKI FINAŁU KONKURSU:

I miejsce –  SEBASTIAN WIEWIÓRA – klasa 1 TI

II miejsce – EDYTA SŁOWIAK – klasa 2 TB
III miejsce – JAKUB FALIŃSKI – klasa 1 TI.

Głównym celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat życia i działalności Stanisława Staszica. W panteonie wybitnych Polaków Stanisław Staszic zajmuje wyjątkowe miejsce. Nie było bowiem w końcu XVIII i początkach XIX wieku dziedziny życia publicznego, do której rozwoju nie wniósłby on trwałego wkładu. Wśród Polaków uchodził Staszic nie tylko za wzór pracowitości i zapału w realizacji podejmowanych zadań, ale również za wielkiego filantropa, hojnego dla innych. To człowiek, który zawsze starał się „być narodowi użytecznym”. Zajmował się nauczaniem dzieci, organizowaniem szkolnictwa, rozbudową krajowego przemysłu, handlu i górnictwa. Wysuwał projekty reformy ustroju Rzeczypospolitej, pisał prace odnoszące się do aktualnych wydarzeń społeczno – politycznych, prowadził badania naukowe, tłumaczył dzieła klasyków starożytnych i myślicieli francuskiego Oświecenia, badał strukturę geologiczną ziem polskich, a nawet próbował dokonać reformy obowiązującej pisowni, wykazywał zainteresowanie teatrem. U schyłku życia ukończył wielki poemat historiozoficzny, w którym starał się ukazać wszystkie sprężyny dziejów ludzkości.


      Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Małgorzata Nikiel i Marzena Knap.

Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy i dziękujemy.


WIĘCEJ AKTUALNOŚCI