TECHNIK MECHATRONIK i TECHNIK MECHANIK objęci patronatem naukowym POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ!

Nasza szkoła objęta została opieką naukową i dydaktyczną wyższej uczelni. Patronat naukowy jest umową partnerską między uczelnią wyższą a szkołą średnią stwarzającą uczniom nowe możliwości rozwoju, a nauczycielom pozwalającą na wymianę doświadczeń z kadrą akademicką. Umowa o współpracy została podpisana z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Technik mechatronik i technik mechanik będą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności praktyczne na zajęciach w Politechnice Śląskiej. Dzięki nawiązywanym relacjom młodzież pozna środowisko akademickie oraz jego zwyczaje, a także, zmierzając do własnego rozwoju, będzie mogła skorzystać z doświadczeń wybitnych naukowców i dydaktyków. W ramach podpisanej umowy na uczniów czekają wykłady, projekty badawcze oraz sesje wyjazdowe, których celem jest rozwój wiedzy oraz kompetencji przyszłych inżynierów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI