Spotkanie uczniów ZSTiL z policjantem

W ramach współpracy naszej szkoły z policją w maju i czerwcu odbyły się spotkania uczniów z Panem Rafałem Kobyłeckim – aspirantem z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Tematem spotkania klas pierwszych była odpowiedzialność prawna nieletnich. Omówione zostały zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełnione czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

W klasach drugich została poruszona tematyka narkotyków i dopalaczy. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości związanej z narkomanią, ale także poszerzenie wiedzy młodzieży na temat konsekwencji zdrowotnych i prawnych zażywania tych substancji.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI