Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0

21 maja 2021 r. rząd podjął uchwałę o realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 (Uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021), którego rolą jest propagowanie czytelnictwa wśród Polaków, również poprzez zapewnienie środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

W ramach Priorytetu 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, TECHNIKUM NR 1 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach- Dziedzicach, otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł., co w połączeniu z  wkładem własnym (3 000,00 zł.) organu prowadzącego szkołę, daje  w sumie 15 000,00 zł. na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Dzięki pozyskanym środkom zakupione zostaną nowe książki, które wzbogacą księgozbiór biblioteki szkolnej, przyczyniając się do rozwoju zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI