Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc Polakom mieszkających na Kresach. Zebrane dary zostały przekazane do Kuratorium Oświaty Delegatury w Bielsku-Białej, skąd zostaną przesłane naszym rodakom.