za zrealizowanie zadań w ramach wojewódzkiego projektu w 40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego