Nasza szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt. Zakupione zostały kasy fiskalne oraz metkownice, które wykorzystywane będą na zajęciach praktycznych oraz egzaminach zawodowych na kierunkach: technik handlowiec oraz sprzedawca.