NOWOŚĆ – technik ekonomista

Wszechstronny i bardzo popularny zawód na rynku pracy. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Nabyte umiejętności:

 • wykorzystanie programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
 • dokonywanie analiz ekonomicznych
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
 • ewidencjonowanie i analizowanie operacji gospodarczych
 • obliczanie wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej
 • tworzenie biznesplanów
 • prowadzenie korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych

Praca: wykonywanie prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych, prowadzenie sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.


technik mechanik

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową; wykrywa i usuwa przyczyny awarii; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

Nabyte umiejętności:

 • opracowywanie dokumentacji technicznej
 • organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń
 • dobieranie technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenie
 • organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych
  i konserwacyjnych
 • sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych; zakłady usługowo-naprawcze.

Kształcenie w zawodzie technik mechanik jest realizowane w kwalifikacjach:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


Technik mechatronik

Specjalista łączący zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki. Projektuje i wytwarza części urządzeń mechanicznych, wykorzystując nowoczesne techniki sterowania maszynami i wiedzę z zakresu automatyki i robotyki. Diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Nabyte umiejętności:

 • opracowywanie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
 • instalowanie i testowanie oprogramowań sterujących
 • instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych, kontrolowanie prawidłowej pracy urządzeń, usuwanie awarii

Praca: Zatrudnienie na stanowisku – konstruktora, technologa, specjalisty do spraw handlu sprzętem mechatronicznym, operatora i programisty CNC, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty do spraw zaopatrzenia, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku.

Kształcenie w zawodzie technik mechatronik jest realizowane w kwalifikacjach:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


technik informatyk

Dobrze wykształcony informatyk nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy. Obsługuje komputery, posługując się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju oprogramowania. Administruje bazami danych, obsługuje wybrane rodzaje sieci komputerowych.

Nabyte umiejętności:

 • konfigurowanie sprzętu i oprogramowania na potrzeby indywidualne lub zakładów pracy
 • programowanie w wybranych językach programowania
 • opracowywanie algorytmów, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
 • projektowanie i wykorzystywanie baz danych
 • projektowanie stron internetowych, programowanie aplikacji internetowych
 • wykonywanie i obróbka grafiki komputerowej
 • testowanie jakości pracy urządzeń systemu komputerowego, usuwanie awarii
 • Testowanie różnego rodzaju oprogramowania

Praca: Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punkty serwisowe, firmy administrujące sieci komputerowe, sklepy komputerowe, działy obsługi informatycznej dowolnej firmy produkcyjnej, ośrodki obliczeniowe, własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Kształcenie w zawodzie technik informatyk jest realizowane w kwalifikacjach:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


technik logistyk

Praca logistyka obejmuje działania w obszarze ekonomii przedsiębiorstw i handlu. Logistyk kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta, odpowiada za efektywne działania w sferze zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji.

Nabyte umiejętności:

 • przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych
 • sporządzanie dokumentów logistycznych
 • dokonywanie wyboru dostawców, dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu
 • prowadzenie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych

Praca: Logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Specjalistami z tej dziedziny interesuje się przemysł, budownictwo, handel oraz branża telekomunikacyjna. Logistycy znajdują zatrudnienie w firmach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Kształcenie w zawodzie technik logistyk jest realizowane w kwalifikacjach:

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu


technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych zajmuje się planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego (bufety, stołówki, bary, kafeterie) i żywienia rodziny. Urządza zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe. Umiejętnie sporządza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

Nabyte umiejętności:

 • zarządzanie i finansowanie działalności gospodarczej – kompleksowa obsługa zleceniodawcy, organizacja wesel itp.
 • organizacja żywienia zbiorowego; prawidłowa obsługa konsumenta
 • projektowanie i aranżacja sal konsumpcyjnych
 • przygotowywanie ofert, organizacja promocji i reklamy.

Praca: Absolwenci zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu – mogą zatem znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest realizowane w kwalifikacjach:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich wykonuje zabiegi fryzjerskie w pełnym zakresie z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Dba o wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia i przybory. Stosuje w pracy najnowsze osiągnięcia fryzjerstwa oraz tendencje światowe z zakresu stylistyki, korzystając przy tym z technik komputerowych.

Nabyte umiejętności:

 • dbałość o prawidłowe wyposażenie i wystrój zakładu fryzjerskiego
 • komunikowanie się z klientami – dobór fryzury z uwzględnieniem typów urody
 • wdrażanie nowości w modzie i technikach fryzjerskich
 • ocena jakości środków kosmetycznych i kontrola prawidłowości przebiegu zabiegów fryzjerskich
 • dobieranie zabiegów pielęgnacyjnych do rodzaju włosów i skóry

Praca: Fryzjerstwo daje szanse zdobycia ciekawego i dobrze płatnego zawodu. Wymaga szerokiej wiedzy specjalistycznej – techniki strzyżenia, historia fryzur i moda współczesna, elementy wizażu i stylizacji. Absolwent zdobywa także kwalifikacje w zakresie podstawy finansów i prawa, prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej oraz kierowania zespołem pracowniczym. Technik usług fryzjerskich jest zatem przygotowany do pracy w salonie fryzjerskim, posiada też umiejętności pozwalające na prowadzenie własnego salonu fryzjerskiego.

Kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich jest realizowane w kwalifikacjach:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur


technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych. Uzyskuje kwalifikacje do pracy w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, a także kwaterach prywatnych. Potrafi także organizowaći obsługiwać usługi turystyczne i rekreacyjne takie jak: kongresy, targi, zjazdy. Absolwent tej szkoły może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nabyte umiejętności:

 • fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego
 • wyposażanie i urządzanie wnętrz jednostek hotelowych i gastronomicznych
 • prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu gastronomii, hotelarstwa i gospodarstwa domowego
 • obsługa urządzeń techniki biurowej, stosowanie technologii informacyjnej.

Praca: Zdobyte kwalifikacje i umiejętności dają wiele możliwości zawodowych – planowanie usług hotelarskich dla potrzeb różnych organizacji i stowarzyszeń, współpraca z biurami podróży. Technik hotelarstwa jest przygotowany do pracy w różnych obiektach bazy noclegowej (ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, schroniska itp.), a także współczesnej bazy ruchomej, np.: promowej, żeglugowej. Może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, branżowych stowarzyszeniach bądź prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich.

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa jest realizowane w kwalifikacjach:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji


technik handlowiec

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych.

Nabyte umiejętności:

 • organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego)
 • planowanie form sprzedaży towarów i usług
 • opracowywanie projektu strategii marketingowej firmy
 • prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług
 • przygotowywanie i zawieranie umów handlowych
 • określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta
 • przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów.

Praca: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przedstawiciel handlowy, kierownik działu handlowego, specjalista do spraw obsługi klienta, sprzedaży, zaopatrzenia oraz zakupów, doradca techniczno-handlowy.

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec jest realizowane w kwalifikacjach:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych