Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych zajmuje się planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego (bufety, stołówki, bary, kafeterie) i żywienia rodziny. Urządza zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe. Umiejętnie sporządza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.

Nabyte umiejętności:

  • zarządzanie i finansowanie działalności gospodarczej – kompleksowa obsługa zleceniodawcy, organizacja wesel itp.
  • organizacja żywienia zbiorowego; prawidłowa obsługa konsumenta
  • projektowanie i aranżacja sal konsumpcyjnych
  • przygotowywanie ofert, organizacja promocji i reklamy.

Praca: Absolwenci zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu – mogą zatem znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest realizowane w kwalifikacjach:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych