technik mechatronik

Specjalista łączący zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki. Projektuje i wytwarza części urządzeń mechanicznych, wykorzystując nowoczesne techniki sterowania maszynami i wiedzę z zakresu automatyki i robotyki. Diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.

Nabyte umiejętności:

  • opracowywanie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
  • instalowanie i testowanie oprogramowań sterujących
  • instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych, kontrolowanie prawidłowej pracy urządzeń, usuwanie awarii

Praca: Zatrudnienie na stanowisku – konstruktora, technologa, specjalisty do spraw handlu sprzętem mechatronicznym, operatora i programisty CNC, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty do spraw zaopatrzenia, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku.

Kształcenie w zawodzie technik mechatronik jest realizowane w kwalifikacjach:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych