Technik informatyk

Dobrze wykształcony informatyk nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy. Obsługuje komputery, posługując się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju oprogramowania. Administruje bazami danych, obsługuje wybrane rodzaje sieci komputerowych.

Nabyte umiejętności:

  • konfigurowanie sprzętu i oprogramowania na potrzeby indywidualne lub zakładów pracy
  • programowanie w wybranych językach programowania
  • opracowywanie algorytmów, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
  • projektowanie i wykorzystywanie baz danych
  • projektowanie stron internetowych, programowanie aplikacji internetowych
  • wykonywanie i obróbka grafiki komputerowej
  • testowanie jakości pracy urządzeń systemu komputerowego, usuwanie awarii
  • Testowanie różnego rodzaju oprogramowania

Praca: Typowe miejsca pracy dla technika informatyka to firmy zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, punkty serwisowe, firmy administrujące sieci komputerowe, sklepy komputerowe, działy obsługi informatycznej dowolnej firmy produkcyjnej, ośrodki obliczeniowe, własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych.

Kształcenie w zawodzie technik informatyk jest realizowane w kwalifikacjach:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych