Technik handlowiec

Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych.

Nabyte umiejętności:

  • organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego)
  • planowanie form sprzedaży towarów i usług
  • opracowywanie projektu strategii marketingowej firmy
  • prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług
  • przygotowywanie i zawieranie umów handlowych
  • określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta
  • przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów.

Praca: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przedstawiciel handlowy, kierownik działu handlowego, specjalista do spraw obsługi klienta, sprzedaży, zaopatrzenia oraz zakupów, doradca techniczno-handlowy.

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec jest realizowane w kwalifikacjach:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych