NOWOŚĆ – technik ekonomista

Wszechstronny i bardzo popularny zawód na rynku pracy. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych oraz samozatrudnienie poprzez podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Nabyte umiejętności:

  • wykorzystanie programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw
  • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
  • dokonywanie analiz ekonomicznych
  • prowadzenie rozliczeń finansowych z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
  • sporządzanie typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
  • ewidencjonowanie i analizowanie operacji gospodarczych
  • obliczanie wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej
  • tworzenie biznesplanów
  • prowadzenie korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych

Praca: wykonywanie prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych, prowadzenie sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista jest realizowane w kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej,
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.