Przygotowanie mobilności

Pomimo trudnych warunków związanych z pandemią, wszyscy intensywnie działamy. Nasi uczniowie biorący udział w projekcie "Staże europejskie inwestycją w Twoją przyszłość" przygotowują się aktywnie do mobilności. Tutaj przedstawiamy informacje, które będziemy na bieżąco uaktualniać w miarę naszych działań.1. Uczestnicy projektu tworzą Europass CV dla pracodawcy europejskiego w języku angielskim pod kierunkiem mgr M.Białek
2. Uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniu językowym. 30-godzinne szkolenie językowe prowadzi lektorka Karolina Krawiec ze Speak up.
3. Uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniu bhp prowadzonym przez inspektor bhp mgr M.Bindę.


©Krystian Olszak, Adrian Woźnica