Rezerwa

    Nr            Imię i nazwisko           Klasa           Profil       
1 Artur Kużdżał 2T4i informatyczny
2 Dawid Jurczak 2T4i informatyczny
3 Igor Staniek 2T5ż informatyczny
4 Mateusz Grzebieniak 2T5ż informatyczny
5 Adrian Woźnica 2T5m mechatroniczny
6 Dominik Legierski 2T5m mechatroniczny
7 Iwan Sokolov 2T5m mechatroniczny
8 Laura Fajkis 2T4ż gastronomiczny
9 Olga Chudek 2T5ż gastronomiczny
10 Gabriela Nycz 2T4ż gastronomiczny
11 Julia Mączewska 4Ti gastronomiczny
12 Aneta Kóska 2T5L logistyczny
13 Kaja Jurgilewicz 3TA logistyczny
14 Izabela Krótki 3TB logistyczny
15 Weronika Wlazło 3TD logistyczny
16 Damian Dzida 4TL logistyczny
Uczniowie z listy rezerwowej biorą udział z przygotowaniach do mobilności razem z osobami z listy osób zakwalifikowanych do projektu


©Krystian Olszak, Adrian Woźnica