Informacja na temat rekrutacji

Rekrutacja do projektu odbyła się na zasadzie niedyskryminacji, z uwzględnieniem dodatkowych punktów dla uczniów o mniejszych szansach. Istotne znaczenie miała ilość lat kształcenia zawodowego na podstawie Porozumienia o Programie Praktyk podpisanym przez naszych partnerów. Do projektu zostali wybrani uczniowie aktywni i chętni do nabycia nowych umiejętności zawodowych i językowych, chętni do współpracy w ramach upowszechniania rezultatów projektu i dzielenia się wiedzą z innymi uczniami, ukierunkowanych na własny rozwój, wykazujący bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce, bardzo dobrą lub dobrą znajomość j.angielskiego, uczniowie z zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym oraz wysoką frekwencją w szkole.

©Krystian Olszak, Adrian Woźnica