Sprzedawca

Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach), obsługuje nabywców bezpośrednio ( w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

Nabyte umiejętności:

  • organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów
  • sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym
  • przygotowywanie produktów do sprzedaży i ich wyeksponowanie
  • informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc przy wyborze produktu
  • informowanie o warunkach sprzedaży
  • zawieranie transakcji, sporządzanie faktur za towary
  • prowadzenie rozliczeń ekonomiczno-finansowych.

Praca: praca w punktach sprzedaży, pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży.