Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje
i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby po naprawach oraz w razie potrzeby instaluje i uruchamia obiekty techniczne na stanowisku pracy. Zajmuje się konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praktyka odbywa się na warsztatach szkolnych.

Nabyte umiejętności:

  • znajomość budowy i przeznaczenia wybranych maszyn i urządzeń
  • wykonywanie operacji montażowo-demontażowych maszyn i urządzeń
  • interpretowanie schematów i dokumentacji: warsztatowych, technologicznych.

Praca: Mechanik-monter maszyn i urządzeń może być zatrudniony w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.