Czas trwania nauki dla absolwentów:
– szkoły branżowej I stopnia – 6 semestrów.
– gimnazjum i szkoły podstawowej- 8 semestrów.

Uczeń będzie miał możliwość uzyskania średniego wykształcenia oraz przystąpienia do matury.

Nauka odbywać się będzie weekendowo w co drugi tydzień.
Wymagana dokumentacja:
– wypełniona karta kandydata(do pobrania w sekretariacie szkoły)
– kserokopią świadectwa ukończenia szkoły branżowej.

Nauka w liceum dla dorosłych jest bezpłatna!

Zapisy do szkoły od 24.06.2022r. do 16. 08.2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły oraz u doradcy zawodowego.

Serdecznie zapraszamy.