Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie bez radykalnych zmian w swoim trybie życia. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

 • nauka w liceum jest BEZPŁATNA
 • brak egzaminów wstępnych
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w soboty oraz niedziele
 • nauka w szkole trwa:
  – 3 lata dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej
  – 4 lata dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej
 • po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego
 • słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego i uzyskać świadectwo dojrzałości
 • absolwent liceum może kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkołach policealnych
 • wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS

 

Organizacja zajęć w LOD W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Semestr V I VI

 


Ogółem godzin do zrealizowania 238

Semestr V 144

Semestr VI 94

Semestry przedmiotami :

j. polski 34-25

j. angielski pp+pr (20+30)-(12+10)

historia 28-27

matematyka 21-20

przyroda 11-0


ORGANIZACJA ZJAZDÓW

SEMESTR V


ZJAZD

DATA

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

RAZEM

I

19.09

j.angielski

4

j.angielski

4

8

20.09

historia

4

historia

4

8

II

3.10

matematyka

4

j.polski

4

8

4.10

j.angielski

4

j.angielski

4

8

III

17.10

j.polski

4

matematyka

4

8

18.10

j.angielski

4

j.polski

4

8

IV

24.10

historia

4

historia

4

8

25.10

j.polski/j.angielski

2+2

matematyka/przyroda

1+3

8

V

7.11

j.angielski

4

matematyka

4

8

8.11

j.polski

4

matematyka

4

8

VI

21.11

j.angielski

4

przyroda

4

8

22.11

historia

4

j.angielski

4

8

VII

5.12

j.polski

4

j.angielski

4

8

6.12

j.angielski

4

j.angielski

4

8

VIII

18.12

historia

4

historia

4

8

19.12

j.j.polski

4

j.polski

4

8

IX

9.01

matematyka

4

j.angielski

4

8

10.01

przyroda

4

j.polski

4

8

SEMESTR VI

I

23.01

j.polski/historia

1+3

historia

4

8

24.01

j.polski

4

matematyka

4

8

II

22.02

j.angielski

4

matematyka

4

8

23.02

j.polski

4

j.polski

4

8

III

7.03

historia

4

historia

4

8

8.03

j.polski

4

matematyka

4

8

IV

21.3

j.angielski

4

j.angielski

2

6

22.3

historia

4

j.polski

4

8

V

4.04

matematyka

4

matematyka

4

8

5.04

historia

4

historia

4

8

VI

25.4

j.angielski

4

j.angielski

4

8

26.04

j.polski

4

j.angielski

4

8

 

Terminy egzaminów semestralnych ustalają prowadzący zajęcia.

Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w harmonogramie i organizacji zjazdów.