Skrypt 1


Skrypt 2


Skrypt 3

Zadaniem skryptu jest wypisanie liczb z dowolnego przedziału oraz zaznaczenie na czerwono tych liczb które są podzielne przez wskazany podzielnik oraz ich policzenie.

% – dzielenie 'modulo’ – (reszta z dzielenia liczb całkowitych)