NA EGZAMIN ZGŁĄSZAJĄ SIĘ OSOBY Z D R O W E BEZ ŻADNYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH NIE OBJĘTE KWARANTANNĄ

WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOLNEGO:

  1. Absolwenci klas 4TD i 4TZ oraz LOD wchodzą wejściem głównym, ustawiając się w rzędzie wzdłuż : 4TD i 4TZ budynku administracyjnego zachowując 1,5 – 2 m odległości między osobami, LOD na podjeździe dla niepełnosprawnych. Do szkoły wchodzić należy pojedynczo po uzyskaniu zgody nauczyciela dyżurnego

  2. Absolwenci klas 4TM i 4LG wchodzą wejściem przez warsztaty szkolne od strony parkingu dla nauczycieli od ul. Baduszkowej. Do szkoły wchodzić należy pojedynczo po uzyskaniu zgody nauczyciela dyżurnego

  3. Absolwenci z lat poprzednich i skierowani z OKE wchodzą przez warsztaty szkolne od parkingu dla pracowników szkoły od ul. Baduszkowej.

  4. Do szkoły wchodzić należy w maseczkach, które można zdjąć po zajęciu miejsca na Sali.

MIEJSCA ZDAWANIA EGZAMINU:

– kl. 4TZ i 4TD zdają egzamin w sali Nr 1 czyli auli szkolnej

– kl. 4TM i 4 osoby z klasy 4LG w sali nr 2 czyli dużej Sali gimnastycznej

– kl. 4LG w Sali nr 3 czyli małej sali gimnastycznej

– LOD w Sali nr 4 czyli dużej sali konferencyjnej

– absolwenci z lata poprzednich i skierowani z OKE zdają w sali nr 2 – duża sala gimnastyczna

– osoby z dostosowaniami w sali nr 5 czyli czytelni

PODCZAS PRZBYWANIA NA TERERNIE BUDYNKU SZKOLNEGO NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ DYŻURUJĄCYCH NAUCZYCIELI , CZŁONKÓW KOMISJI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY. PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ BUDYNEK SZKOŁY.