1. Podczas egzaminu obowiązują wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa związane z COVID-19 (dezynfekcja i częste mycie rąk, maseczki, zachowanie odstępów ok. 1,5 m)
  2. Wejście na teren szkoły Wejściem głównym, egzaminy w dniu 21.06 odbędą się w dużej sali konferencyjnej, w dniu 22.06 w auli, w pozostałe dni w pracowniach przedmiotowych)
  3. Szczegółowy harmonogram egzaminu : część pisemna znajduje się na stronie internetowej szkoły, część praktyczna na tablicy ogłoszeń lub u wicedyrektora lub sekretariacie szkoły
  4. Na salę egzaminacyjną można wnieść: czarnopiszące pióro lub długopis, kalkulator prosty, butelkę ½ l wody mineralnej
  5. Wejście na salę tylko za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem
  6. Zdający bezwzględnie muszą podporządkowywać się poleceniom wszystkich pracowników szkoły
  7. Po zakończeniu egzaminu należy bezzwłocznie opuścić teren szkoły