Harmonogram egzaminów zawodowych sesja letnia 2020

FORMUŁA 2017

CZĘŚĆ PISEMNA – 23.06.2020

Technikum Nr 1

Kwalifikacja

Zawód

Godzina

Nr sali

AU.22

t.logistyk

10.00

1

EE.08

t.informatyk

10.00

4

TG.07

t.żywienia i usł. gastr

10.00

2

EE.02

t.mechatronik

12.00

1

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

MG.17

mechanik-monter

10.00

2

TG.04

cukiernik

10.00

2

TG.07

kucharz

10.00

2

AU.20

sprzedawca

10.00

3

BD.04

monter zabudowy

10.00

3

AU.21

fryzjer

12.00

1

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Technikum Nr 1

Kwalifikacja

Zawód

Data

Godzina

Sala

AU.22

t.logistyk

22.06

9.00

1

TG.07

t.żywienia i usł gastr

30.06

8.00

12.00

16.00

1

AU.20

t.handlowiec

30.06

8.00

12.00

1

EE.02

t.mechatronik

27.06

8.00

12.00

16.00

1

EE.08

t.informatyk

29.06 i 04.07

8.00

12.00

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

TG.04

cukiernik

29.06

8.00

1

TG.07

kucharz

01.07

8.00

12.00

1

MG.17

mechanik-monter

30.06

8.00

12.00

1

AU.21

fryzjer

29.06

9.00

1

BD.04

monter zabudowy

27.06

9.00

1

AU.20

sprzedawca

01.07

8.00

12.00

16.00

1