SZKOŁA BRANŻOWA

DATA i GODZINAPRZEDMIOT
  29.08.2022 8:00 SALA: 215  HISTORIA
KLASY: 1BD 2BB 2BA  
  29.08.2022 8:00 SALA: 14      GEOGRAFIA
KLASA 3BP
  29.08.2022 8:00 SALA: 14    BIOLOGIA 
KLASA 1BC  
  29.08.2022 08:00 SALA: 222    MATEMATYKA
 KLASA 1BB  
  29.08.2022 10:00 SALA: 13    PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN
I MASZYNOZNAWSTWO KLASA 1BC

TECHNIKUM

DATA i GODZINAPRZEDMIOT
29.08.2022 10:00 SALA: 222  MATEMATYKA   KLASY: 3AT5 3T5Ż 3T5L 3T4L 3T4I 3T4Ż 4TB  
30.08.2022 08:00 SALA: 215  JĘZYK POLSKI KLASY: 3T4L 3T4I 4TB  
30.08.2022 08:00 SALA: 124  JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3AT5
29.08.2022 10:00 SALA: 14  GEOGRAFIA KLASY: 3AT5 3T5Ż 3T4I 3T4Ż 3AT4  
26.08.2022 08:00 SALA: 114  JĘZYK NIEMIECKI KLASY: 3T5Ż 3T4I 3T5M  
26.08.2022 08:00 SALA: 224  PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH KLASA 3T4I  
29.08.2022 10:00 SALA:132  SYMULACYJNA FIRMA HANDLOWA KLASA 3T4Ż  
30.08.2022 08:00   SALA: 217MATEMATYKA KLASY: 1TA, 1TB, 1TC, 1TD  
30.08.2022 08:00 SALA: 222MATEMATYKA KLASY: 2TA, 2TB, 3AT4, 4TA  
26.08.2022 08:00 SALA: 215  JĘZYK POLSKI KLASA 1TB  
29.08.2022 10:00 SALA: 116BIOLOGIA KLASY: 1TA,  1TB, 1TD  
26.08.2022 08:00 SALA: 114JĘZYK NIEMIECKI KLASY: 1TA, 1TC, 2TC  
29.08.2022 09:00 SALA: 116  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY KLASA 1TA  
26.08.2022 08:00 SALA: 224  URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ KLASA 1TD  
29.08.2022 08:30 SALA: 13  RYSUNEK TECHNICZNY KLASA 2TB  
29.08.2022 08:00 SALA: 136  ZASADY ŻYWIENIA KLASA 2TC