Zgodnie z obowiązującymi procedurami osoby wyrażające chęć przystąpienia do tego egzaminu zobowiązane są do złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu.

Termin składania tych deklaracji:

07 luty 2021

Deklaracje należy składać na portierni szkoły. Druk deklaracji do pobrania ze strony internetowej OKE Jaworzno : www.oke.jaworzno.pl zakładka wnioski i druki – egzamin zawodowy i wybór stosownej formuły: 2012, 2017, 2019 lub na portierni.

Informacja dotyczy głównie klas:

TECHNIKUM NR 1

Formuła 2019

KlasaNr zawodu i zawódKwalifikacja
2T4Lt. logistyk-333107SPL.01 Obsługa magazynów

Formuła 2017

3TBt. informatyk-351203EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
3TCt. żywienia i usług gastronomicznych – 343404TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
3TDTechnik mechatronik-311410EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 1

Uczniowie klas trzecich przystępują do egzaminu zawodowego w Cechu Rzemiosł lub w szkole po konsultacji z pracodawcą wyjątek stanowią osoby , które zajęcia praktyczne realizowały na warsztatach szkolnych:

Formuła 2017

3BAMechanik monter maszyn i urządzeń -723310MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Formuła 12 dotyczy kwalifikacji jednoliterowych

DEKLARACJE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI OBOWIĄZKOWO PODAJĄC NUMER TELEFONU I e-mail