Terminy egzaminów:

Egzamin PISEMNY:

11 stycznia 2022r.

godz. 10.00 – EE.08, AU.20, MG.17, TG.07

godz. 12.00 – AU.32, EE.05, EE.02, E.13, TG.16

godz. 14.00 – EE.21, EE.26, EE.09

Egzamin PRAKTYCZNY:

10 stycznia 2022r.

godz. 09.00 – EE.26, AU.22, SPL.01

godz. 13.00 – AU.32, TG.16

13 stycznia 2022r.

godz. 08.00 – EE.21 (zmiana 1)

godz. 12.00 – EE.21 (zmiana 2)

14 stycznia 2022r.

godz. 08.00 – M.44, EE.21 (zmiana 1)

godz. 12.00 – EE.21 (zmiana 2)

17 stycznia 2022r.

godz. 08.00 – EE.09 (zmiana 1)

godz. 12.00 – EE.09 (zmiana 2)

18 stycznia 2022r.

godz. 08.00 – EE.09 (zmiana 1)

godz. 12.00 – EE.09 (zmiana 2)

19 stycznia 2022r.

godz. 08.00 – EE.09 (zmiana 1)

godz. 12.00 – EE.09 (zmiana 2)

25 stycznia 2022r.

godz. 08.00 – EE.08

godz. 12.00 – EE.02

Szczegółowy harmonogram na poszczególne egzaminy został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Na egzamin zawodowy uczniowie przychodzą 1 godzinę wcześniej!

Proszę o zapoznanie się z komunikatem Dyrektora CKE w sprawie przyborów pomocniczych:

Formuła 2012 i 2017

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017-ok.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017-ok.pdf

Formuła 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019%20-ok.pdf