Pozostałe zawody w klasie wielozawodowej

W klasie wielozawodowej kształcą się uczniowie w różnych zawodach nie przedstawionych w głównej ofercie naszej szkoły. Można wybrać dowolny zawód funkcjonujący na rynku pracy oraz należy znaleźć sobie miejsce praktyki zawodowej u rzemieślnika.

Przykłady:

blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektryk, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz- tynkarz, ślusarz, cukiernik, piekarz, kelner, fryzjer i inne.