Przedmiot

Data/godzina egzaminu

Matematyka

25.08.2020 g. 9.00

Biologia

25.08.2020 g.12.00

Geografia

25.08.2020 g. 12.00

Wychowanie fizyczne

25.08.2020 g. 9.00

Język angielski

26.08.2020 g. 9.00

Język polski

26.08.2020 g. 9.00

Przedmioty zawodowe logistyczne

26.08.2020 g. 9.00

Przedmioty zawodowe mechaniczne

26.08.2020 g. 9.00

Informatyka

26.08.2020 g. 11.00

Historia

27.08.2020 g. 9.00

Język niemiecki

27.08.2020 g. 9.00