technik mechanik

Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową; wykrywa i usuwa przyczyny awarii; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.

Nabyte umiejętności:

  • opracowywanie dokumentacji technicznej
  • organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń
  • dobieranie technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenie
  • organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych
    i konserwacyjnych
  • sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych; zakłady usługowo-naprawcze.

Kształcenie w zawodzie technik mechanik jest realizowane w kwalifikacjach:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń